birte christiansen

Om Birte

Birte Christiansen har de sidste 14 år arbejdet som selvstændig konsulent og har undervist mere end 16.000 mennesker og været mentor for 100-vis. Birte har en baggrund som Senior Management Konsulent og har siden 1997 arbejdet med fokus på at skabe resultater i virksomheder ved at forløse potentialer og fremvaske talenter og dermed få mennesker til at shine.

Birte er certificeret i en række adfærdstest og ledelsesværktøjer og har arbejdet med TT-38 talenttest som certificeret Masterkonsulent de sidste 5 år.

Birte er en stærk drivkraft, når projekter etableres, planer gennemføres og værktøjer implementeres. Hun trives godt med at være praktisk og have arbejdshandskerne på og har en høj gennemslagskraft, når der skal bygges bro mellem strategisk/taktisk og operationelt niveau.

Som forretningskvinde og person vil du opleve hende som en person med stor udstråling, viden og styrke. Hun er specialisten, som erhvervslivet ringer til, når der sker store forandringer, fordi hun kan skabe klarhed og dedikation hos både ledere og medarbejdere i udviklingsprocessen.

Birtes første bog ”Fra selvfed til selvfred” (udgivet i 2017) er skrevet med afsæt i de 100-vis af mentoring-seancer, hun har haft med mennesker, som netop har haft brug for at tage magten tilbage i livet.

Birtes top 12 talenter er følgende

1. Optimistisk

Du er optimist og positiv, håber altid på det bedste, og dit gode humør smitter andre, som i øvrigt elsker at være sammen med dig. Hellere tro det bedste end frygte det værste, er dit slogan, og du kan altid finde den positive intention hos andre og se det positive i enhver situation.

2. Kommunikerende

Kan lide at forklare og beskrive ting og er god til det, såvel én til én som i store grupper. Sproget er billedrigt og kan gøre det kedeligste spændende og det komplicerede enkelt.

3. Udviklende

Du ser andres potentiale og deres mulighed for succes. Du kan lide at få dem til at vokse og elsker, når du kan se, at de vokser. Du roser og elsker at hjælpe og udvikle andre mennesker.

4. Målrettet

Vil opnå noget. Det, at nå ting, få dem gjort og nå målet tænder dig. Talentet får dig til at løbe hurtigere og altid tænke i nye mål. Du elsker at nå et mål, men finder lynhurtigt et nyt at gå efter. Du er konstant på jagt efter målene, og du er udholdende.

5. Individorienteret

Du kan se menneskers særlige træk. Du forstår og nyder forskellene på mennesker. Du forstår, hvordan de tænker og reagerer, og hvad der motiverer dem. Du giver altid den rigtige gave og den rigtige ros. Du kan variere din ledelse, undervisning og forklaring, så den er tilpasset den enkelte. Du hjælper mennesker til at yde deres bedste.

6. Koordinerende

Du er koordinator i store komplekse projekter, så de får det ønskede resultat. Selv de sværeste ting kan du styre, og du er den, der holder overblikket og fortæller andre, hvor de skal hen. Du er effektiv, fleksibel og får rettet til så samspillet er optimalt. Du finder altid den bedste vej, der hvor andre farer vild.

7. Fremtidsorienteret

Du elsker at se ud i fremtiden, at se mulighederne og forbedringerne og hvor fantastisk, det kan blive. Du kan inspirere andre, når du maler billeder om den kommende strålende fremtid.

8. Iderig

Du er vild med ideer, alt hvad der er nyt og giver nye spændende vinkler på tingene. En ny tanke, som sætter alt i nyt lys, noget som får det gamle til at få ny værdi. Og du har selv masser af disse tanker, så nogle kalder dig kreativ, andre siger, at du er en god filosof, og andre igen synes, at du er original og ægte.

9. Forbedrende

Du elsker dygtighed, ikke kun lidt over middel, men det fremragende. Du tænder på at kunne hjælpe andre til excellence, og du elsker, når du selv er bedre end bedst og når nye højder. Du kan lide det unikke og fantastiske, og du omgås helst mennesker, som er bragende dygtige. Det er sjovere og mere udfordrende.

10. Lærende

Du elsker at lære. Selve processen, som får dig fra lille viden til egentlig kompetence, tænder dig. Det kan være alt muligt, du gerne vil lære, fx: sprog, madlavning, geografi eller historie.

11. Selvsikker

Du har højt selvværd: Du ved, at du er dygtig. Du kan dine ting og ser ting, ingen andre ser. Du hviler i dig selv og ved, at du kan klare alt, hvad der kommer.

12. Strategisk

Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder den bedste fremgangsmåde. Du tør igen og igen stille spørgsmålet ”Hvad nu hvis…?” Du er en blanding af en spåmand og hærfører.